IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 67 Vizitatori unici: 57

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "efficiency"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление активами коммерческого банка

Beda Oxana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentele teoretico-practice ale procesului evaluării reformei administraţiei publice

Popovici Ion
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation of the impact of leadership  on successful businesses

Zeadi Hani
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența conducerii: modalități de calculare şi realizare
Ulinici Adrian
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине
Ширма Владимир
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea paginilor web interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров
Нестуля С.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление розничных торговых сетей основано на потребности клиента
Şargu Lilia, Шарафудинова Наталия, Валеева Юлия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие экономической основы функционирования сельских территорий Хмельницкой области
Чорнобай Н.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior
Ţâu Nicolae
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea ramurii fitotehice în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Timofti Elena, Memeţ Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale activităţii de audit bancar
Ţurlea Eugeniu, Botica Alexandru
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova
Ursu Marin
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52