| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "efficiency"
Eficiența conducerii: modalități de calculare şi realizare
Ulinici Adrian
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы инновационного развития растениеводства в Украине
Ширма Владимир
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea paginilor web interactive în educaţie
Coandă Ilie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров
Нестуля С.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление розничных торговых сетей основано на потребности клиента
Şargu Lilia, Шарафудинова Наталия, Валеева Юлия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие экономической основы функционирования сельских территорий Хмельницкой области
Autor Nou
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior
Autor Nou
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea ramurii fitotehice în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Timofti Elena, Memeţ Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale activităţii de audit bancar
Ţurlea Eugeniu, Botica Alexandru
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova
Ursu Marin
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
World economy post-crysis development
Garştea Sergiu, Bîrca Iulita, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on the national economy development
Certan Simion, Certan Ion
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cash flows management at the enterprise level
Sula Victor
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de eficientizare a comerțului cu produse agro-alimentare din Republica Moldova
Diaconu Tatiana
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность многомодульных солнечных коллекторов-приставок к водогрейным котлам
Денисова Алла, Мазуренко Антон, Денисова Анастасия
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(26) / 2014 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management business process of reengineering wholesale companies
Oleksyn Solomiya
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern trends and strategic guidelines for the development of domestic trade
Şavga Larisa, Ţurcanu Svetlana, Sitnicenco Viorica, Pănuţă Angela
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a dirigintelui în contextul postmodernității: diagnoză, eficiență și prognoză
Calaraş Carolina
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35