IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(595) pentru cuvîntul-cheie "efficiency"
Management of the irrigation decisive system
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление активами коммерческого банка
Beda Oxana
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu
Carpovici Grigore
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană
Graur Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-139. Vizualizări-1722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele teoretico-practice ale procesului evaluării reformei administraţiei publice
Popovici Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema efectivului de bovine în Republica Moldova în contextul eficienţei dezvoltării ramurii zootehnice
Popescu Adrian, Baltag Grigore
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Influenţa riscurilor asupra activităţii de asigurare pe piaţa Republicii Moldova” (în baza materialelor C.A. Donaris Vienna Insurance Group S.A, mun. Chişinău)
Popa Daniela, Timofti Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэффициент роста урожайности как показатель эффективности реализованной продукции
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic din Republica Moldova
Tomiţa Petru1, Racul Anatol1, Toma Elena2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturile cu valoare comercială înaltă – factor determinant în dezvoltarea durabilă a agriculturii naţionale (studiu de caz – judeţul Călăraşi)
Dinu Toma-Adrian, Certan Ion
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность управления процессом производства молока: теория, оценка, направления повышения
Grudkina Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea optimă a suprafețelor care potențial pot fi ocupate cu cele mai diverse culturi agricole: aspectul metodologic
Babii Leonid
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ экономической эффективности аппарата управления сельскохозяйственной организации
Kurocikina N.
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entităţi fungice din genul taphrina parazite pe pomii fructiferi sâmburoşi şi elaborarea unor elemente de combatere integrată a lor
Nicolaescu Olga, Bădărău Sergiu, Bivol Alexei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка экологических и технологических параметров для размещения новых сортов винограда в Молдове
Dolinscaia Elena
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы управления виноградовинодельческой отраслью
Monogarova Oliga
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea barierelor cromatice în îmbunătăţirea serviciului de sus din volei
Moroşan-Larionescu Virgil-Adrian1, Pârvu Carmen2, Păcuraru Alexandru2
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 595