IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(99) pentru cuvîntul-cheie "Public administration"

Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice pentru abordarea eficientă a provocărilor la nivel macroregional

Paierele Oxana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Panţiru Maria Cristina
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul sistemelor informaționale medicale din Republica Moldova

Ceban Emil, Banov Pavel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind rolul controlului in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Antoci Ana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind evaluarea impactului social al programelor şi proiectelor in administraţia publică

Toma Alexandru
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea sectorului public cu societatea civilă in promovarea reformelor din invăţămantul preuniversitar

Iurașco Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a comunicării in contextul reformării administraţiei publice din Republica Moldova

Grosu Lucia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea guvernării electronice in organizarea şi gestionarea serviciilor publice

Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul partenerilor de dezvoltare in propăşirea comunităţilor locale in Republica Moldova

Şaptefraţi Tatiana, Tatarov Sergiu
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici ale culturii organizaţionale in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Zelenschi Angela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova

Pascaru Ana
Universitatea New-Port
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările reformei administraţiei publice la nivel local

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высшее образование как фактор политической стабильности в условиях трансформации общества

Zubcik Oleg
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deformarea profesională: comportament deviant al funcționarilor publici

Severin Alina
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele modalități ale administrației publice de soluționare a problemelor mediului ambiant

Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reflecții analitice cu privire la procesul decizional militar

Solomon Oleg
Ministerul Apărării al RM
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 99