IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "proces"

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient

Nastasiu Silvia, Dumnazev-Eşanu Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentul modern versus activitatea de învațare

Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Languages in the Integrating World

Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre procesul de receptare estetică dintre publicul spectator şi opera de artă
Stan Renata
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa designului conceptual asupra industriei uşoare

Janu Mihai
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri

Țurcanu Vera, Ştefîrţa Adelina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-127. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reziliența psihologică: între caracteristică personală și proces

Afanas Olga, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte practice a integrarii sociale a copiilor aflati în dificultate

Fulga Angela, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul metodelor de sporire a eficienţei pompelor de căldură utilizate la procesele industriale

Gîdei Igor, Voinovan Octavian, Voinovan Mircea
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reengineering of business processes at enterprises

Marchina Irina1, Rjashchenko Viktoriia2, Syomych Mykola1
1 Poltava State Agrarian Academy,
2 ISMA University of Applied Sciences, Riga
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение технических средств при осуществлении уголовного процессуального доказывания

Semenenko Denis
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni conceptuale privind procedura constatării faptelor care au valoare juridică

Prisac Alexandru1, Corjan Angela2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Necunoscută, Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul legislativ și procedura legislativă. (Partea I)

Arnăut Veronica
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapă decisiva pentru debitorul aflat în procedura de Insolvabilitate
Plotnic Olesea, Ilana Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea probelor în procesul civil
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea semantică a englezismelor în limba română

Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfășurarea unei campanii electorale în Republica Moldova

Covali Daniela, Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57