IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(45) pentru cuvîntul-cheie "proces"

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient

Nastasiu Silvia, Dumnazev-Eşanu Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentul modern versus activitatea de învațare

Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Languages in the Integrating World

Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre procesul de receptare estetică dintre publicul spectator şi opera de artă
Stan Renata
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri

Țurcanu Vera, Ştefîrţa Adelina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reziliența psihologică: între caracteristică personală și proces

Afanas Olga, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reengineering of business processes at enterprises

Marchina Irina1, Rjashchenko Viktoriia2, Syomych Mykola1
1 Poltava State Agrarian Academy,
2 ISMA University of Applied Sciences, Riga
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni conceptuale privind procedura constatării faptelor care au valoare juridică

Prisac Alexandru1, Corjan Angela2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Necunoscută, Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul legislativ și procedura legislativă. (Partea I)

Arnăut Veronica
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapă decisiva pentru debitorul aflat în procedura de Insolvabilitate
Plotnic Olesea, Ilana Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea probelor în procesul civil
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea semantică a englezismelor în limba română

Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea experimentală a creativităţii la vârsta preşcolară
Ţapurin Adriana
Necunoscută, România
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarcina justiției în cazurile civile: rezoluția cauzei sau protecția dreptului ca criteriu de evaluare a eficienței răspunderii civile

Koroed Serghei1, Bîrgău Mihail2
1 Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea diferenţiată versus libertatea de alegere

Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea studenţilor ca proces: configuraţii actuale

Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea în revendicare - mijloc juridic de protecţe a dreptului de proprietate
Chirtoacă Leonid
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45