IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ superior"

Perfecţionarea managementului performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic în Republica Moldova

Sîrbu Adrian, Racul Anatol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto

Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education and science openness to change as a basis for its development

Terentieva Natalia
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constructivismul și posibilitățile de modernizare a metodologiei instruirii în învățământul superior

Frăsineanu Ecaterina Sarah, Ilie Vali
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trends of higher pedagogical education in the 21st century (review of the author's research results)

Terentieva Natalia
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadru didactic universitar ca cercetător

Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues

Kukla Daniel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii educaționale inovative în învățământul superior
Savin Ruslana
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avantajele comparative ale sistemului de invățămant internaționalizat

Dasman El-Fahel12
2 Ministerul Educației din Israel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education

Amarfii-Railean Nelli
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holon institute of technology within higher education market
Ballalis Hila
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea nivelului abilităților de comunicare interpersonală și a gradului de adaptabilitate comunicativă la studenți

Popovici Ilona
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza structurii şi a rezultatelor sistemului de învăţământ superior românesc în comparaţie cu unele state din Uniunea Europeană

Petrescu Iordan1, Gogu Emilia2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de predare a disciplinei design interior în instituțiile de învățământ superior

 

Rejep Veaceslav
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele învățămîntului superior la începutul mileniului III

Bîrlea Svetlana, Todos Irina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The relation between higher education and economic growth (the case study of Israel and the Republic of Moldova)

Masri Bushra
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica Moldova

Botnari Nadejda
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precondiţii de perfectare a procesului de internaţionalizare a învățământului superior al Republicii Moldova în contextul integrării europene

Trifonova Larisa
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66