IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(112) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ superior"
Perfecţionarea managementului performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic în Republica Moldova
Sîrbu Adrian, Racul Anatol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea satisfacției studenților privind învățământul online în perioada Covid-19
Solcan Angela
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые стандroарты в области образования осужденных и их анализ
Circov Evgheni, Gheorghieva Svetlana
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării software-ului specializat în procesul de studiere a rețelelor de calculatoare
Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto
Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education and science openness to change as a basis for its development
Terentieva Natalia
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul și posibilitățile de modernizare a metodologiei instruirii în învățământul superior
Frăsineanu Ecaterina Sarah, Ilie Vali
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends of higher pedagogical education in the 21st century (review of the author's research results)
Terentieva Natalia
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadru didactic universitar ca cercetător
Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues
Kukla Daniel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-44. Vizualizări-1611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii educaționale inovative în învățământul superior
Savin Ruslana
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-68. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compatibilitatea învățământului superior din Republica Moldova cu spațiul educațional terțiar european
Prodan Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internationalization in university education in Israel: problems, valuable experiences for international cooperation in the field of education
Alvakili Noha1, Roşca Ludmila2
1 Ministerul Educației din Israel,
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The adherence of the physical culture higher education from the Republic of Moldova to the european higher education area
Calugher Viorica, Dorgan Viorel
State University of Physical Education and Sport
Analele Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, Seria Educație Fizică și Sport Știința și arta mișcării
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1844-9131 /ISSNe 2601-341X
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea programului tempus în statele postsovietice
Sitari Daniela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The comparative advantages of the internationalized education system
Dasman El-Fahel12
2 Ministerul Educației din Israel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education
Amarfii-Railean Nelli
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holon institute of technology within higher education market
Ballalis Hila
Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 112