IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(170) pentru cuvîntul-cheie "Economy"

Арендное сельскохозяйственное землепользование Украины в условиях рыночных отношений

Koliosa L.
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретическая основа концепции финансовой стабильности государства

Trach Dmitrii
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea financiară şi concentrarea producătorilor agricoli

Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора

Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малое предпринимательство в структуре рыночной экономики

Derevenchuk Kristina
Измаильский государственный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспериментально-аналитические исследования развития локальной мышечной выносливости у гребцов высокой квалификации на каноэ на общеподготовительном этапе тренировки

Tarnovschii Oleg, Branişte Gheorghe
Государственный университет физического воспитания и спорта
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente

Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova

Tofan Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orizontul competitivității în turismul românesc

Guriţă Doina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi Marketingul inteligent: Promotori ai economiei cunoaşterii în Republica Moldova
Sturza Alexei
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль виноградно- винодельческой отрасли в экономике и внешней торговле Республики Молдова

Ianioglo Nadejda, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маркетинговая стратегия как основа экономического роста компании

Strokina Larisa, Kozlova Marina
Донецкий национальный университет экономики и торговли
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование и использование финансовых ресурсов паевых инвестиционных фондов

Ișmuhametov Tahir, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of the global pandemic crisis on the economy of the Republic of Moldova

Luchian Ivan1, Filip Angela2
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale

Bradu Margareta
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовая миграция в Россию: вклад в экономическое развитие

Riazantsev Serghei
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesele demografice privind populația evreiască din Basarabia (din a doua jum. a sec XIX – prima jum. a sec. XX)

Nastas Rodica12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia tehnologiilor informaţionale la sporirea competitivităţii unitaţilor economice cooperatiste
Zavtoni Oxana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование социально-трудовых отношений в условиях современной России
Glagoleva Natalia, Glagolev E.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 170