IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "inheritance"

Наследование селекционных признаков каракульских овец серой окраски с уравненной серебристой расцветки

Karîmbaev A., Parjanov J., Ajibekov B.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные результаты селекции и разработки сортовой агротехники возделывания подсолнечника на товарные семена

Petkovici Ivan
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva succesorală – conform noilor modificări aduse codului civil al Republicii Moldova

Talambuţă Angela
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наследование цифровых активов по законодательству Нидерландов

Klevetova Evghenia
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adoptia si mostenirea in contextul integrarii europene

Tudose Maricica1, Ion Carmen23, Puşcă Corneliu-Andy3
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza conceptului de moștenire: abordare istorico-juridică

Mihailov Victor
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successory capacity

Gîscă Veronica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drought resistance and smut resistance - the main breeding directions of millet in Ukraine

Gorlachova Olga1, Gorbaciova Svetlana1, Anceferova Olga1, Prodaniuc Anatolii2, Samborska Elena2
1 Institute of Plant Production nd. V. Ya. Yuriev,
2 Institute of Agriculture of Carpathian Region of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Lviv
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селекция на гетерозис и частота повторяемости типов наследования основных хозяйственно-ценных признаков томата гибридами F1

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patterns of educational inequality among young people in the Republic of Moldova

Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Choice of resistance sources of potato to wart Synchytrium endobioticum (Schilbersky) percival

Zelya Avrelia1, Oliinik T.2, Zelea G.1, Pisarenco N.2, Stoyanova K.1, Kuvshynov O.1
1 Ukrainian scientific-research plant quarantine station PPІ NAAS of Ukraine,
2 Institute for Potato Research NAAS, Ucraina
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изучение наследования хозяйственно ценных признаков у гибридов F1 перца сладкого

Demidov E., Cuşnarev Al., Bronici O., Şliomca O., Cropiveanskaia I.
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характер проявления количественных признаков у сои в условиях центра Молдовы

Budac Alexandru
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (III)

Furtună Alexandru
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (II)

Furtună Alexandru
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятники церковного искусства в культурном наследии украинцев

Boliuk Oleg
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The nature, the beauty and the difficulty in Java programming
Benami Dror
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piaţa funciară autohtonă: primele 20 de ani de funcţionare

Bajura Tudor1, Zubco Efim2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul persoanei fizice şi metode de soluţionare a conflictelor de legi în domeniul moștenirii

Suncarsciuc Elena
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the legislation of the Russian Federation and the European Union in terms of the law of succession
Kosenko Elena
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21