IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "precedent"
«Вторинні» джерела права адміністративного судочинства України
Konstantnîi Alexandr
Конституційний Суд України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedente CtEDO în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare
Cojocaru Radion
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile CtEDO: obligativitatea executării lor de către autoritatea judiciară națională
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfera de aplicare a jurisprudenței CEDO în activitatea organelor de urmărire penală
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile jurisprundenței în calitate de izvor de drept
Şandrovschi Nicolae
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Principiile și regulile de aplicare a practicii CtEDO de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești”
Oganesean Armen12
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova
Oganesean Armen12
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «концепт» и процесс коммуникации
Autor Nou
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11