IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "pedagogical practice"
Probleme ale pregătirii practice în cazul profesorilor debutanţi de limba română
Standavid Beatrice Maria
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные вопросы подготовки будущих учителей начальной школы Греции в условиях инновационной образовательной среды высшего учебного заведения
Bahmat Natalia, Popova Olga
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia pedagogică: structura cunoștințelor și modelele de realizare în învățământul profesional de cultură fizică
Savin Alexandru, Budevici-Puiu Anatolie
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia britanică modernă, o practică politică
Mares Roxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica pedagogica – modalitate de formare a competentelor profesionale a viitorilor profesori de matematica
Zastînceanu Liubov
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptare contextual-pandemică a practicii pedagogice în mediul online. Orientări moderne în formarea profesională a cadrelor didactice
Gorobeț Evelina
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Zihronie Sari-Katz
„Orot Israel” College of Education, Elkana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea competenților profesionale ale studenților facultății de pedagogie în cadrul stagiilor de practică
Verejan Vera, Carp Ion
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 24. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3182-7-3.
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование готовности к инновационной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования
Mardarova I.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Katz-Zichrony Sari
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация педагогической практики в контексте интеркультурного воспитания
Vlah Maria, Levintii Galina, Iamboglo Ecaterina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики
Bagno Iulia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Zihronie Sari-Katz
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работа со студентами разных специальностей в классе общего фортепиано
Reaboşapca Ludmila
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice ale școlarului mic
Mirancea Georgiana
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15