| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "concept"
Ipostaze ale portretisticii în „era volumului esenţial”
Autor Nou
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic
Cristian Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară prin aspecte conceptuale
Niculae Mirela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political discourse as means of persuasion and manipulation
Corcodel Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International trade terminology and peculiarities of its rendering
Corcodel Svetlana, Corcodel Artur
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solution of problem of supplying the population with quality drinking water
Goncharuk Vladislav
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Système terminologique du discours juridique
Cliucinicova Liudmila
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Us and Them”: Studies of the Hierarchy of Opposites of the Global Business Communication Settings and Cultures and Binary Structures in Intercultural Communication Theories
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A semiotic approach to illness in Emily Brontë’s “Wuthering Heights”
Boghian Ioana
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication via speech contacts: the case of the ‘rhetoric’. contrastive studies in semitic and indo-european conceptual continuity and divergence of a type of speech as criteria for genuine relationships of related languages
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceptive and figurative representation of linguistic and cultural description of holy foolishness
Dolgov Veaceslav
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘’Protolanguages’ vs. linguistic networks across language branches’. a basic inventory for relations of concepts in prehistoric states of linguistic communication
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вербализация концептов "эгоизм" и "альтруизм" в публицистических текстах первой половины ХХ ст.
Cerskaia Janna
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diachronic and synchronic aspects of the concept ‘speech’. Language contacts between semitic/arabic and indo-germanic languages
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihaela Ursa: tratat despre ficţiunea amoroasă
Corcinschi Nina
Metaliteratura
Nr. 3-4(37) / 2014 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împrumuturi sau străinisme?
Căruntu-Caraman Livia
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul şi limbajele speciali zate : abordări diverse
Druţă Inga
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea conceptuală a competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public
Cazacu Doina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37