IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "presă"
Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi
Hăbăşescu Ion, Cerempei Valerian, Balaban Nicolae, Mistreţ Fiodor, Munteanu Ion, Negru Andrei
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 November, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor lichizi
Hăbăşescu Ion, Cerempei Valerian, Balaban Nicolae, Molotcov Iurii, Raicov Victor
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea patrimoniului cultural național în presa Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Studiu comparat
Enachi Valentina
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”
Nedelcea Tudor
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preotul Anton Gabor şi rolul său în înfiinţarea Institutului Presa Bună
Ghercă Iulian
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al doilea summit al comunității politice europene: reflectarea în presa internațională
Cebotari Svetlana
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista Higiena și Școala promotoare a educației în rândul românilor din imperiul Austro-Ungar (1876-1880)
Nicolaescu Alexandru
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представления гагаузов о своей религиозной принадлежности (по материалам прессы, научных публикаций и сочинений любителей истории)
Golant Natalia1, Nicoglo Diana2
1 Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук,
2 Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-2157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la sărbătoarea Nașterii Domnului la sărbătoarea „Anul Nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din RSSM
Rusu Mariana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul presei asupra delicvenţei juvenile
Ciobanu Gheorghe
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Români şi maghiari într-o dispută politică referitoare la ideea de naţiune: Dumitru Brătianu şi Daniel Iranyi în ziarul „La press” (1851)
Tanasă Remus
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de comunicare în contextul intervenției în situații de urgență – studiu de caz
Cosac Marian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 28 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Iorga şi educaţia pentru patrimoniu
Prohin Andrei
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimente expoziţionale relatate în presa vremii (1902-1905)
Boda Gherghina
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informaţia ca formă de promovare a intereselor politice
Madan Vladimir
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17