IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ"
Metodologia rezolvării ecuațiilor trigonometrice cu un grad sporit de dificultate
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ
Afanas Dorin, Chiriac Liubomir, Braicov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1, Nedbaliuc Boris1, Chiriţa Natalia2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-1954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul universitar de artă Timișorean: cronologie, dimensiuni cultural-artistice. Creativitatea – proces iterativ
Constantin Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea transdisciplinară – o nouă provocare de predare-învățare în cadrul orelor de limbi  străine
Marin Ana12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-204. Vizualizări-1678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efortul bugetului de stat privind finanţarea învăţământului în condiţiile COVID-19
Manole Tatiana, Ţurcan Rina
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Alistar – deputat în Sfatul Ţării, pedagog şi promotoare a portului popular
Vieru-Ișaev Maria
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială
Nirean Elena
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cunoștințelor ca factor al performanței și competitivității: de la educația profesională spre întreprinderile agricole
Prisăcaru Veronica, Şevciuc Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum să îmbunătățim calitatea timpului în mediul de învățare
Melnic Natalia
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea învățământului românesc în contextul Constituției din 1923, a României Întregite
Corlăteanu-Granciuc Silvia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Învățătorilor din orașul și județul Bălți (1918–1940). Pagini de istorie interbelică (I)
Enciu Nicolae
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930) (II)
Enciu Nicolae
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930) (I)
Enciu Nicolae
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea conținuturilor în școlile primare: stimularea competențelor socio-umaniste
Nedelcu (Sava) Florica-Cristina12
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Rotaru – savant și om de stat. 70 de ani de la naștere
Malcoci Iulia
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea Corpurilor Cereşti cu Metode Computaţionale
Boldea Afrodita-Liliana12
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(55-56) / 2016 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 11 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova – prioritate naţională de modernizare socială
Nirean Elena
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației aferente tematicii dronelor în colegii și centre de excelență din Republica Moldova
Afanas Dorin
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ontologice în teoria și practica învățământului
Maistru Rodica, Creţu Vasile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69