IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "Privacy"

Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului

Zabulica Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la respectarea vieţii private şi justiţia transparentă: două exerciţii de punere în balanţă

Poalelungi Mihai
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creating Trust Based Access Policies to Control User Actions on Documents

Danilescu Marcel, Beşliu Victor
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea datelor cu character personal în cadrul sistemelor informaționale

Cîrnaţ Teodor, Cobîșenco Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiabilitatea agenţilor adaptivi pentru identificarea intruziunilor în reţele informaţionale

Şestacov Andrei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecting privacy and preventing terrorism

Tocarenco Veronica
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ național al protecției dreptului la respectarea vieții private în contextul interceptărilor și monitorizărilor comunicațiilor electronice

Rotari Oleg12
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy and Reader-first Authentication in Vaudenay’s RFID Model with Temporary State Disclosure

Țiplea Ferucio Laurențiu1, Hristea Cristian2, Bulai Rodica3
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
3 Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(90) / 2022 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Health Data: A Comprehensive Review of Privacy and Security Risks and Some Recommendations
Khan ShahidulIslam, Hoque AbuSayedMd.Latiful
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 2 September, 2016. Descarcări-764. Vizualizări-3682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de protecție juridică a vieții private și a datelor cu caracter personal în spațiul digital din Republica Moldova

Țărnă Alexandru
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наследование цифровых активов по законодательству Нидерландов

Klevetova Evghenia
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application of privacy-preserving data publishing in tertiary institutions of Kebbi State using generalization and suppression

Shehu Anas1, Salihu Alhassan1, Sani Abubakar2
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational and legal regulation of State Guard of Ukraine

Mikitiuk Nikolai
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Right to privacy of a child in social media

Şimanovskaia Viktoria
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4-1(32) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări juridice privind respectarea drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de investigație din perspective istorice

Calcavura Ghennadie
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of ECHR decisions about the legal regime of medical privacy

Valah Viktoria, Sîitnikov Denis
Odessa I.I.Mechnikov National University
Legea şi Viaţa
Nr. 10-11(346-347) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția penală a vieții private

Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția penală a vieții private

Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruments for the implementation of the constitutional right to assemblies and participations in the digital space from Moldova

Țărnă Alexandru
State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea testului de proporționalitate la efectuarea percheziției, ridicării de obiecte și documente

Vizdoagă Domnița
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39