IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "deportare"
Particularități ale funcționării defensive în fenomenul deportărilor staliniste în RSS  Moldovenească
Bolea Zinaida
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autenticitatea memorialisticii detenţiei staliniste
Tabaranu Ala
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginar gastronomic în „Leagănul respirației” de Herta Müller
Usatâi Ludmila
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коллективизация в Придунавье (1940-1941, 1946-1947): этапы, методы реализации, последствия
Țîganenko Lilia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basarabia de Sud în condițiile de sovietizare (1944-1953)
Accebaș Aliona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat
Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 20 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura deportărilor staliniste. Criteriul temporalităţii
Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta pentru popor sau „realismul socialist” din anii 1944–1991
Stăvilă Tudor
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica „Satelor de romi” a Guvernului Ion Antonescu: romii din Basarabia(1942-1944)
Sîrbu Tatiana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-1731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei
Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme psihice cu impact de scindare a societăţii în contextul deportărilor
Bolea Zinaida
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on anti-semitism and the “german question” in Romania
Hafez Abo Arabeha
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea victimelor deportărilor din RSSM
Petrencu Anatol
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportarea organizației religioase ,,Martorii lui Iehova” din RSS Moldovenească și RSS Ucraineană: asemănări și deosebiri
Chihai Nelea
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eliberarea victimelor regimului stalinist din gulag: cazul martorilor lui Iehova
Chihai Nelea, Petrencu Anatol
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15