IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "apă"

Evaluarea microbiologică a apei potabile din sisteme decentralizate a municipiului Chișinău pe parcursul anilor 2014-2018

Sîli Irina, Cotelea Valeria
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici privind nivelul fluorului în apă în diverse regiuni geografice

Ababii Ghenadie
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității apelor: probleme de ordin legislativ, organizațional și administrativ

Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind istoria MCHE din Republica Moldova

Ambros Tudor, Ursatii Nicolai
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poluarea apelor de suprafata şi subterane cu compuşi ai azotului

Goreacioc Tatiana12, Sandu Maria1, Nastas Raisa2, Tărîţă Anatolie1
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte igienice privind calitatea apei potabile utilizate de către populaţia municipiului Chişinău în dinamică
Nalba Alexandru1, Puiu Tudor1, Tcaci Eudochia1, Goncear Liubov1, Mazur Lilia1, Băbălău Victor2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea apei și a izvorului în volumul „Acum și în veac” de Grigore Vieru

Grosu Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța apei la „dacii liberi” – factor determinant în alegerea și păstrarea amplasamentelor așezărilor. Comparații cu davele „dacilor clasici”

Hânceanu George-Dan
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepte teoretice cu privire la politica termoenergetică regională europeană în domeniul protecției mediului ambiant

Golban Anatolie
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 5 / 2017 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 10 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele anomalice ale apei

Colesnic Vladislav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea materiei prime autohtone pentru obţinerea cărbunelui activat

Guțu Crina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul calităţii apei asupra sănătăţii populaţiei

Coşcodan Diana, Moşanu- Şupac Lora
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova

Bacal Petru12, Railean Veronica2, Burduja (Vîrlan) Daniela21
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economică și geografică a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație în spatial hidrografic Dunăre-Marea Neagră (sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dependența de temperatură a coeficientului de tensiune superficială a apei pure.  Lucrare de laborator

Damian Ludmila
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizicochimici de determinare a calităţii apei
Luchian Efimia1, Evtodiev Silvia2
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant
Gliga Olesea
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale mediului
Cărbune Radj
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of Moisture Content of Insulating Oils by CoCl2

Kozlov Vladimir1, Turanova Oliga2, Kurakina Oliga1, Turanov Aleksandr2
1 Kazan State Power Engineering University ,
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(49) / 2021 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind istoria MCHE din Republca Moldova
Ambros Tudor, Ursatii Nicolai
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33