IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "periodontitis"
Влияние пиколината цинка на регенеративные процессы в пародонтальных тканях пациентов.
Granciuc Adrian1, Granciuc Gheorghe2
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experience in conservative surgical treatment of periodontitis by hemisection
Nicolaiciuc Valentina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul parodontită–organ (cord)–ţintă — o paradigmă a medicinii integrative în parodontologia modernă
Fala Valeriu, Lacusta Victor, Bordeniuc Gheorghe
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical study and methods in creating of endodontic access
Nicolau Gheorghe, Nicolaiciuc Valentina, Ahmad Nijem
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(38-39) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 21 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța imobilizării temporale în tratamentul protetic parodontitei cronice generalizate
Gargalic Elena, Ceban Mariana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De șinat sau de extras? întrebare veche cu discuții noi
Ceban Mariana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele imobilizării permanente a dinților în boala țesuturilor parodontale și atulburărilor ocluzale apărute
Ceban Mariana, Pantea Vitalie, Cojuhari Nicolai
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cannabidiol (CBD): an alternative approach in gum disease management
Cohen Rafael, Cooper Felix Alexander
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osteoporosis in patients with paradontosis
Lehtman Elin Mishel Mihail, Caliga Ecaterina, Lehtman Sofia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of periodontitis in cardiovascular diseases
Popușoi Diana, Smişnoi Mariana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-82-313-5 (PDF).
Disponibil online 18 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Periajul dentar în cadrul profi laxiei primare, secundare și terțiare a afecțiunilor odonto-parodontale
Alexeev Valeriu
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-биохимические особенности тромбоцитов у пациентов с патологией пародонта в сочетании с метаболическим синдромом
Goloborodova I.1, Vasiliev Iu.2, Smetneva N.3, Capitonova M.4, Dydykin S.2
3 ЧУОО ВО „Медицинский университет „Реавиз”,
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparing different protocols of non-surgical periodontal treatment
Autor Nou, Bolun Radu, Fala Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-20-3..
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endodontic–periodontal lesion management on severely compromised tooth
Autor Nou1, Vovc Maria-Mihaela2, Tighineanu Marcela12, Bolun Radu12, Fala Valeriu12
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-20-3..
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14