IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(174) pentru cuvîntul-cheie "Basarabia"

Contribuția comitetelor scolare la construcția localurilor de învațamânt primar (I)

Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul migraţionist al etnicilor greci din Basarabia prin prisma rapoartelor vamale din anul 1821

Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

Dănilă Aurelian
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextual noilor realităţi create de MareaUnire

Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul

Vasile Vasile
Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea și valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia

Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cadrului legislativ asupra arhitecturii locative a Basarabiei din secolul al XIX-lea
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia problemei artei metalului în Basarabia
Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественные связи Бессарабии и Казани
Ulemnova Olga
Institutul de Limbă, Literatură și Artă „G. Ibraghimov” al Academiei de Științe a Republicii Tatarstan
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția breslelor, atelierelor și a statutului bijutierilor (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antoine Irisse – fovist-ul basarabean din Paris
Stăvilă Tudor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Eitner – arhitect gubernial și inginer cadastral al Basarabiei (1798–1872)
Ceastina Alla
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transpunerea elementelor portului tradițional basarabean (înc.sec.XX) în ţinuta vestimentară modernă

Melnic Alexandrina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiparul - componentă definitorie a culturii spațiului moldovenesc din Basarabia (secolul XIX prima jumătate a secolul XX)

Nastas Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipăriturile româneşti de cult în Basarabia Ţaristă: 1821–1871
Chiosa Igor
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
BiblioScientia
Nr. 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K юбилею основания Кишиневского реального училища
Cechir Serghei
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul creştinismului la Basarabeni,în viziunea lui Alexei Mateevici
Chiosa Igor
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 7 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia
Chiosa Igor
Institutul de Istorie al AŞM
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-41. Vizualizări-1136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Completări şi precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni
Cereteu Igor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 174