IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(251) pentru cuvîntul-cheie "Basarabia"

Contribuția comitetelor scolare la construcția localurilor de învațamânt primar (I)

Creţu Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul migraţionist al etnicilor greci din Basarabia prin prisma rapoartelor vamale din anul 1821

Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

Dănilă Aurelian
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextual noilor realităţi create de MareaUnire

Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul

Vasile Vasile
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea și valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia

Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cadrului legislativ asupra arhitecturii locative a Basarabiei din secolul al XIX-lea
Ostapov Alina
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia problemei artei metalului în Basarabia
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественные связи Бессарабии и Казани
Ulemnova Olga
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția breslelor, atelierelor și a statutului bijutierilor (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antoine Irisse – fovist-ul basarabean din Paris
Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Eitner – arhitect gubernial și inginer cadastral al Basarabiei (1798–1872)
Ceastina Alla
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portretul în grafica de şevalet din Basarabia interbelică

Raşchitor Tatiana
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictura monumentală din Basarabia (1812-1940)

Podlesnaia Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcţia spitalului public orăşenesc din Chişinău în contextul dezvoltării arhitecturii din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Ceastina Alla
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transpunerea elementelor portului tradițional basarabean (înc.sec.XX) în ţinuta vestimentară modernă

Melnic Alexandrina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiparul - componentă definitorie a culturii spațiului moldovenesc din Basarabia (secolul XIX prima jumătate a secolul XX)

Nastas Viorica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Județul Cahul la rascruce de vremuri și regimuri (iunie-iulie 1940)

Cornea Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipăriturile româneşti de cult în Basarabia Ţaristă: 1821–1871
Chiosa Igor
BiblioScientia
Nr. 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K юбилею основания Кишиневского реального училища
Cechir Serghei
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 251