IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "entitate"
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte problematice privind sediul permanent al entităţii
Cotoros Inga
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul auditului intern în prevenirea şi detectarea fraudei
Dragomir Lilia, Secrieru Vasile, Darii Ina
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-133. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone
Ulian Galina1, Mihailă Svetlana2
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul themata în comunicare
Căruntu Nina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-Moldova: stabilirea unui parteneriat de încredere cu interese și obiective comune
Mercuș Radu
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa informaţiei în luarea deciziilor manageriale
Cobari Ana-Maria, Gonţa Diana, Gudima Galina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-89. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informaţia contabilităţii de gestiune – sursă fundamentală în analiza performanţei si dezvoltării durabile a entităţilor
Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparată a stabilității financiare bazată pe calculul indicatorilor absoluți
Muntean (Slobodeanu) Neli, Vîrtosu Artur
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita12, Țîrlea Mariana Rodica3, Ganea Victoria4, Buzu Olga5
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
4 Moldova State University,
5 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei provocate de noua infecție covid-19 asupra activității entităților economice
Lupaşco Vera
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-62. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de afaceri pentru evoluția firmei turistice
Priluțchi Alina, Taban Elena
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație pentru identitate
Pâslaru Vlad
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea, promovarea, monitorizarea și dezvoltarea programului de mobilitate academică în ÎPT
Rotaru Irina, Movileanu Elena, Lazarev Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa sistemului contabil şi fiscal în Republica Moldova: provocări şi performanţe
Lavrenciuc Lilia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micromediul sistemului de calitate ca factor de sporire a eficienței economice
Lupu Constantin1, Melnic Viorel2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în Organizația Națiunilor Unite
Osmochescu Nicolae
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(150) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre agravanta „acțiunea săvârșită de două sau mai multe persoane” și formele participației, analizate prin prisma art.165 alin.(2) lit.d) ȘI art.206 alin.(3) lit.b1) CP RM: aspecte teoretice şi practice. Partea II
Popescu Dorin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Repere epistemologice de definire a valorilor
Tulei Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25