IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(193) pentru cuvîntul-cheie "education"
Active Learning to Increase Comprehension and Retention of Applied Mathematics
Cochran James
Universitatea din Alabama
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties
Costaş Ana, Rusu Galina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea administrativă – domeniu de instruire a funcționarilor publici

Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei
Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi

Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Jechiu Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education and social assistance

Silistraru Nicolae1, Pikula Norbert G.2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Necunoscută, Polonia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues

Kukla Daniel
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczyim. Jana Długosza w Częstochowie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1, Crudu Valentin2, Gamov Igori1, Ciobanu Vlad1
1 Academia de Administrare Publică,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie
Coandă Ilie
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea paginilor web interactive în educaţie
Coandă Ilie
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Security in Higher Education Institutions

Dediu Artur1, Deinego Nona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 I.M. “AMSoft-Group” SRL
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing Wikipedia Articles as University Class Assignments

Vladimirov Sergey
Moscow Institute of Physics and Technology
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental education – the healthy lifestyle’s decisive factor for population of Republic of Moldova

Leah Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa de formare continua a cadrului didactic

Verdeş Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic "Stefan cel Mare", Chisinau
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele de referinţă ale disciplinei solfegiu pentru elevii claselor a doua şi realizarea lor în probele de evaluare
Boboc Marcela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori educative ale nunţii naţionale
Tureac Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 193