IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "sinteză"

Femininul în poeziile lui Grigore Vieru

Bobeicî Doina
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Синтез спирооксиндолов с антивирусной активностью

Sucman Natalia12
1 Институт Химии,
2 Комратский государственный университет
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and study of coordinating agents for the synthesis of new coordination compounds

Chiriac Ghenadie, Codreanu Sergiu
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor

Brăduleac Iraida
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi locul problemelor distractive în ciclul primar de matematică
Hariton Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului

Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale portretisticii în „era volumului esenţial”
Haşegan Teodor
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suita pentru pian de Gheorghe Neaga: repere sintetice

Chiciuc Natalia
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermeneutica în contextul cercetării epistemologice din sfera disciplinelor umanistice

Chiscop Liviu
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typology of university written productions

Ungureanu Ludmila
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura dupa un secol de confruntari estetice

Pavlicenco Sergiu
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcaloidul natural triptantrina – prototip pentru obținerea compușilor biologic activi de sinteză

Uncu Andrei1, Macaev Fliur12, Valica Vladimir1
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea operaţionalităţii gândirii elevilor de vârstă şcolară mică la disciplinile şcolare
Trofăilă Lidia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza și studierea spirooxindolilor cu activitatea anti-HIV

Sucman Natalia
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza și citotoxicitatea 2’-benzoyl-1-benzyl-1 ‘- (4-fluorofenil) -1’, 2 ‘, 5’, 6 ‘, 7’, 7a’-hexahidrospiro [indolin-3,3’-pirolizin] -2-onei

Cojocari Sergiu, Bilan Dmitri, Gorincioi Elena, Macaev Fliur
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul metodei fonetică, analitico-sintetică în învățarea citit-scrisului

Mardari Diana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-291. Vizualizări-2776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сочетание лирических и драматических черт в развертывании образного мира Сонаты-воспоминание ор. 38, № 1 Н. Метнера

Gheorghieva Maria
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza combinațiilor coordinative noi ale unor metale 3d în baza N(4)-(acetat de etil) tiosemicarbazonelor 2-formil și 2-acetil piridinei. Proprietăți antioxidante

Rusnac Anna1, Garbuz Olga12, Şova Sergiu3, Gulea Aurelian1
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study of the synthesis methods of 1,3-aryl(heteryl)propenone

Popuşoi Ana
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, characterization, antioxidant activity evaluation of 3d metals complexes with N(4)-((3)-ethyl benzoate) thiosemicarbazones of 2-formyl(2-acetyl, 2-benzoil)pyridine

Rusnac Anna1, Garbuz Olga12, Şova Sergiu13, Gulea Aurelian2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Zoology,
3 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29