IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "geography"

Simion Mehedinţi – fondatorul geografiei moderne romane

Ţicu Lucia
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea mijloacelor audio-vizuale în predarea-învățarea geografiei

Apostol Gheorghe
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte cu privire la rolul profesorului în evaluarea performanțelor la lecțiile de geografie

Fiodorciuc Daniela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța studiului practic-aplicativ pentru elevi în orele de istorie și geografie

Grigore Petrica-Aurelian
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primele consemnări geografice autohtone şi importanţa geografică a operelor cronicarilor români

Micu Raluca
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 7 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noile abordări prin reconsiderarea spațiului, resurselor, dotărilor în predarea geografiei

Pătrașcu Alexandra12
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Râul Prut: de la geografie la istorie
Mischevca Vladimir
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 15 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geography of Yakutia: names on the map of the republic

Krivoshapkina Olga
North-Eastern Federal University in Yakutsk
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea educaţiei pentru sustenabilitate prin studierea geografiei

Volontir Nina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții cu privire la organizarea procesului instructiv-educativ la Geografie în era tehnologiilor informaționale

Pîntea Amelia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de noutate ale curriculumului la disciplina şcolară Geografie

Sochircă Elena1, Beregoi Elena2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III

Volontir Nina, Sochircă Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităţilor de învăţare din perspectiva paradigmei cognitive
Dulamă Maria-Eliza
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland

Sochircă Vitalie1, Curecheru Svetlana2, Gaju Mariana3
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal

Sochircă Vitalie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geografia şi ştarea solurilor valorificate

Ursu Andrei
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

География и тенденции преступного недропользования в общемировом измерении

Maksimențev Maksim
Харьковский национальный университет внутренних дел
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of imports of the republic of Belarus

Hrechyshkina Olena, Samakhavets Maria
Polessky State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aron Densuşianu: Suveniri şi impresiuni de călătorie din Ţara Haţegului (revista Familia, 1865-1866)

Boda Gherghina
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19