IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(124) pentru cuvîntul-cheie "principle"
Valorificarea principiului ierarhiei la nivelul ramurilor sistemului de drept al Republicii Moldova
Botnari Elena
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul egalității – un concept contestat
Crijicicovschi Aliona1, Pântea Andrei2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea interesului superior al copilului prin prisma principiului abordării realiste a sistemului de educație
Nichita Rodica
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right not to be prosecuted, tried or punished for the same act
Cristea Daniel1, Osoianu Viorica2
1 ”Al. I. Cuza” Police Academy of Bucharest,
2 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii specifice în formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia
Negru Boris
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile educaţiei
Manole Ionuț Constantin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul „non bis in idem” garanție procesuală în materie penală
Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica principiilor și izvoarelor specifice dreptului contravențional
Antoci Albert1, Roșca Alexandru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contradictorialitatea și egalitatea armelor оn procesul penal al Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice
Rusu Lucia
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și importanța constatărilor tehnico-științifice și medico-legale оn procesul de cercetare și descoperire a infracțiunilor
Rusu Vitalie1, Spatari Mariana1, Spatari Vitalie2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări noționale privind principiul subsidiarității
Albu Marina12
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul subsidiarității și abordarea leader – instrument pentru dezvoltarea rurală a Uniunii Europene
Albu Marina1, Horbowski Tomasz2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României
Rusu Lucia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative
Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina probei și interpretarea dubiilor în virtutea prevederilor prezumției de nevinovăție
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea prevederilor prezumției de nevinovăție la aplicarea măsurilor de constrângere procesual-penală
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 124