IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "social philosophy"

Факторы и закономерности формирования личности в контексте развития общества (экономический аспект)

Rotaru Igor
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretico-metodologice privind noțiunea de societate în context contemporan

Tamara Martin
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы развития общества в контексте философии экономики

Rotaru Igor12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Теоретический лицей ”Дачия”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența filosofiei sociale asupra științelor socio-umanistice în condițiile societății bazate pe cunoaștere

Capcelea Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуальные вопросы социальной философии: социальное время как образ и концепт

Oleinik Inessa
Белорусский государственный университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О возможной модели социоэкономического человека
Belogorodov Roman
Институт истории АНМ
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Философские проблемы экономики в контексте развития обшества

Rotaru Igor
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalizarea – fenomen social complex al lumii contemporane

Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8