IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "amenințări"

Malware. Combatering and Prevention

Catan Mihai
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind starea politică a sistemului nordic de securitate

Done Cătălin-Gabriel
Universitatea din Napoli „Federico II”
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica securității umane și drepturilor persoanei reflectată in acordul de asociere RM-UE

Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce provoacă lezarea securității economice a Republicii Moldova

Colun Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce provoacă lezarea securității economice a Republicii Moldova

Colun Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologie pentru proiectarea sistemelor de securitate integrate ale activităților de afaceri în contextul asigurării securitatii inovatorii a economiei naționale

Andreeva Tatiana
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul legal și instituțional pentru realizarea politicii securităţii naţionale a Republicii Moldova versus riscuri și provocări actualizate

Ciobanu Natalia, Ciobanu Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică

Munteanu Corneliu
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme juridice privind terorismul internaţional

Dobă Olga
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea riscului securităţii cibernetice

Briceag Valentin, Bragaru Tudor
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новеллы законодательства о предотвращении и противодействии домашнего насилия

Malarciuk Piotr
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile şi ameninţările de securitate a frontierei în Republica Moldova în contextul mediului de securitate actual

Plop Larisa, Deaciuc Ruslan, Plop Sergiu
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1. 2020. Chişinău. ISBN 978- 9975-3345-6-3.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием

Sakovici Vasilii
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura de securitate dezvoltată prin educație

Curoş Liudmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsăturile fundamentale ale conceptului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova: dimensiunea funcțională

Ungureanu Veaceslav
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelația dintre securitatea umană și securitatea națională: perspective pentru Republica Moldova

Albu Natalia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-96. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale
Cuşnir Valerii, Varzari Vitalie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice

Sakovici Vasilii
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea rețelelor informatice

Bragaru Tudor, Malcoci Viorel, Galaicu Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova: riscuri şi ameninţări
Gonta Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28