IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(130) pentru cuvîntul-cheie "profit"
Decisional analysis of supply planning in monopolistic economic Systems
Baractari Anatolie, Godonoagă Anatol, Tuceac Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica Moldova, în anii 2014 și 2015, sub aspect teritorial
Macari Vadim
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat
Morozniuc Ion1, Morozniuc Liliana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul optimizării dimensiunii exploataţiei agricole şi a structurii de producţie asupra mărimii profitului în societăţile cu răspundere limitată din sectorul agrar
Horjan Oleg, Haruţa Dumitru, Bujor Tatiana
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of intermediate management of balances. Study case at S.C. Bucovina Rareş S.R.L., Hîrlău, Iaşi county, Romania
Prigoreanu Ioan
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere
Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции роста прибыли аграрных предприятий
Kravchenko Yulia, Petrenko Oliga
Одесский государственный аграрный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы управления виноградовинодельческой отраслью
Monogarova Oliga
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение MS Excel для решения задач линейного программирования
Popil Ghenadii, Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая оценка эффективности возделывания кукурузы в условиях АТО Гагаузия
Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de analiză a performanțelor economico-financiare ale întreprinderii
Tcaci Alexandru, Tcaci Natalia
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-130. Vizualizări-1210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прибыль и рентабельность как показатели финансового результата предприятия
Șafikova Elvira, Apokina C.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу формирования прибыли предприятий пищевой промышленности
Cerednicenko Elena1, Cerednicenko Elizaveta2
2 Ирпенский экономический колледж обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность управления развитием предпринимательской деятельности в аграрном секторе экономики Украины
Mardar Maryna, Bahcivanji Ludmila
Одесский национальный технологический университет, Одесса
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Dudoglo Tatiana, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova.  
Ciobanu Mihail
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind situaţia intreprinderilor din sfera alimentaţiei publice din Republica Moldova
Perciun Rodica, Stratan Alexandru, Afteni Laura
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul întocmirii situaţiilor financiare în context european
Rusu Bianca, Hurloiu Lacramioara Rodica, Burtea-Pană Elena
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-125. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia performantei companiilor de apa din Republica Moldova
Timuş Ana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое обоснование резервов роста финансовых показателей
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 130