IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "geopolitică"

Integrarea R. Moldova în U. E. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice

Plămădeală Mihai
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est
Tărîţă Orest, Druc Antonina
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Neagră, zonă a cooperării economice
Moisescu Petre Gheorghe
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecinţele confruntării geostrategice NATO –Rusia pentru securitatea Republicii Moldova
Afanas Nicolai
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme geopolitice ale statului-naţiune în era globalizării

Turcanu Alina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocul reflexiv al unirii in contextul spațiului european de securitate

Parcevschi Nicolai
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pragmatismul geopolitic – sursă de ghidare a actului de guvernare

Paiu Dana
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitică și managementul conflictului

Bodislav Alexandru Dumitru
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitica dezvoltării în logica capitalismului global la început de secol XXI

Pohoaţă Ion
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problems of the formation of post-soviet states in the context of globalization processes (using the example of Ukraine)

Zaporozhchenko Alexey
Izmail State University of Humanities
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determining the context of regional security and stability (on example of Balkans, Caucasus and Ex-Soviet space)

Oleinic Ludmila
American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mass-media și informația geopolitică

Lescu Mihail
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea geopolitică a lui Anton Golopenţia
Străuţiu Eugen
Moldoscopie
Nr. 1(52) / 2011 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geografia militară în contextul geografiei politice şi al geopoliticii

Maxim Vasile1, Buga Oleg2, Maxim Victor1
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об антропологическом подходе к современным международным отношениям
Gutorov Vladimir
Санкт-Петербургский государственный университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды

Dergaciov Vladimir
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai statutului de neutralitate permanentă al statului
Dorul Olga12
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale

Lescu Mihail
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece

Juc Victor, Grosu Ruslana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27