IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "exerciţii"

Aspecte praxiogice de studiere a verbului în clasele primare

Autor Nou
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing listening strategies in EFL classes

Moscalciuc Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarde de instruire a poliţiştilor în domeniul drepturilor omului

Creanga Liliana
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode și tehnici didactice aplicate la valorificarea poemului de inspirație religioasă. Studiu pe baza operei „Cântarea Cântărilor”

Cocetov Alexandru
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов

Coceanji Nadejda
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии

Coceanji Nadejda
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu cu privire la pregătirea tactică a tenismenilor juniori

Colibaşanu Florin Bogdan
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere practico-metodice privind dezvoltarea aptitudinilor motrice ale militarilor
Lefter Natalia
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 24(4) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9