IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "administration"

Principiile gestionării patrimoniului public in Republica Moldova

Tofan Igor
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiunea contenciosului administrativ prin prisma Constituţiei și legii cu privire la contenciosul administrativ al Republicii Moldova

Tiosa Vitalie
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Necunoscută, România
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare

Baxan Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporirea competențelor angajaților din administrația publică în domeniul utilizării dronelor în spațiul european

Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reforma administrativă - obiectiv al guvernării actuale

Raicu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relațiile autorităților românești cu locuitorii orașului Odesa în timpul administrației românești (1941-1944)

Dan Radu
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrația și fenomenul birocratic

Cîrnaţ Teodor, Autor Nou
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţional
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compatibilitatea drepturilor consumatorului cu drepturile pacienţilor în domeniul serviciilor medicale

Stici Silvia
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile administrării şi analiza comparativă a încasărilor la impozitul pe bunurile imobiliare din Chişinău

Gasnaş Gheorghi1, Cunicica Eduard2
1 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al R.Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestiunea şi auditul sistemelor electronice privind transferul de resurse băneşti

Ştahovschi Ada
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заходи фінансово-правового примусу в системі адміністрування митних платежів

Ozeruga Aleksandr
Науково-дослідний інститут публічного права
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури в умовах реформування

Togobițkaia-Gromova Anastasia
Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О сущности и содержании специально-криминологического предупреждения злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний

Borovik Andrei
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
Legea şi Viaţa
Nr. 8/2(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методология исследования регулирования парниковых газов

Sokolovskaia Tatiana
Университет современных знаний
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие административной деятельности в сфере перевозок автомобильным транспортом

Agakarean Rustam
Институт интеллектуальной собственности и права
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в Украине

Kasianenko Liubovi, Atamanciuk Natalia
Университет государственной фискальной службы Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways of improving the administration of taxes and levies in Ukraine
Nakonechna Galina
Eastern European National University
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(291) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția teritorial-administrativă a Republicii Moldova

Grigor Victor
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 12. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-197-2.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele controlului pentru activitatea administraţiei publice

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26