IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 103 Vizitatori unici: 88

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "familie"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate

Cuzneţov Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene
Pahomii Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi cu privire la violenţa în familie
Ioniţă Diana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorice privind instituţia emancipării
Chiriţa Sofia
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni actule ale drepturilor subiective părinteşi

Cebotari Andriana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobilii Basarabiei în secolul al XIX-lea. Cazul neamurilor de dvoreni Manole
Bacalov Sergiu
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova

Vrabie Corneliu, Dănoi Ion
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecţii infracţiunii de violență în familie
Dascălu Beatrice-Daiana
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea particularităţilor principiului interesului superior al copilului în contextul asigurării drepturilor lui
Focşa Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii de rudenie: rezultatul unui experiment asociativ
Sainenco Ala, Popa Viorica
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violența domestică asupra copiilor

Savca Lucia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Cazacu Daniela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul climatului familial în educaţia personalităţii
Calancea Veaceslav
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile parentale şi anxietatea socială în educaţie
Mihai Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile parentale şi statutul sociometric al adolescentului în grup
Pînzari Olga
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia interacţiunii familie-şcoala prietenoasă copilului
Golovei Lilia, Savca Lucia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53