IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(165) pentru cuvîntul-cheie "adaptare"
Promovarea cunoștințelor despre adaptarea la schimbarea climei
Cebotari Mihaela
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chişinău. .
Disponibil online 14 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind herpetofauna urbana (or. Chisinau)
Cîrlig Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul psihologic al bolnavilor cronici
Maiorescu Mircea Tudor,, Glavan Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(35) / 2024 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы формирования адаптивной образовательной среды для учащихся в условиях инклюзивного класса
Curilov Svetlana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea studenţilor medicinişti la procesul de studiu
Garabadgi Cătălina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul organizatorico-juridic privind adaptarea socială a persoanelor liberate din detenţie
Rusu Oleg, Chepestru Ana-Maria
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de adaptare la protezele auditive
Parii Sergiu1, Chiaburu Anghelina2, Maniuc Mihail1, Diacova Svetlana1, Chirtoca Diana2
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea, necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii unei limbi străine
Bejenuţă Natalia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Readaptarea socială – Etapă a resocializării foştilor deţinuţi
Bîrgău Mihail1, Sult Gheorghii2
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul reproductiv al familiei tinere din Republica Moldova în condiţiile transformărilor socioeconomice actuale
Chistruga-Sinchevici Inga
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul remigrației din România
Popa Luminița-Liliana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenta comunicativa- factor de adaptare la mediul universitar
Musienco Natalia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale învățării școlare
Straistari-Lungu Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiziologia umană şi animală ca ştiinţă în Republica Moldova: practici şi oportunităţi de colaborare
Crivoi Aurelia1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Druţa Adriana1, Ilieş Ana1, Pană Sergiu2, Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber3
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 34(47) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castorul (Сastor fiber L., Сastoridae) în Rezervația „Prutul de Jos”, Republica Moldova
Munteanu Andrei1, Paladi Viorica2, Cassir Polina2
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare
Mocanu Cornelia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri
Țurcanu Vera, Ştefîrţa Adelina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-664. Vizualizări-6484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea psiho-socială a tulburării de stres post-traumatic (PTSD) și intervențiile psihoterapeutice
Calancea Angela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-191. Vizualizări-1474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Cărbuna, Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 165