IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "legitimacy"

Evoluţia statului in concepţia contemporană

Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The legitimacy of international governance - alignment of social and environmental protection interests

Mărgineanu Elena
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorizarea concepțiilor economice în sistemul modern de educație

Carabet Natalia, Oloieru Anastasia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legitimitatea guvernanţei internaţionale — alinierea intereselor de protecţie a mediului

Mărgineanu Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialectic of legitimation of public authority: social and legal aspects

Zaiaţ Natalia
National Academy of Internal Affairs
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-2(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System of principles of the criminal procedure of Ukraine (defining the concept, underlying the features)

Bespalko Inna
Yaroslav Mudryi National Law University
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la controverse practice spre reconstrucție paradigmatică a dreptului

Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The political stability – developments în theoretic approaches
Stepaniuc Victor
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul și locul Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale în sistemul puterii de stat și unele probleme privind legalitatea și legitimitatea activității lor

Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul de drept: între legisprudență și Jurisprudență
Aramă Elena, Sîli Ira
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia lui Eugeniu Speranţia despre rolul ideologiilor în legiferarea și realizarea dreptăţii
Iovan Marţian
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The legitimacy of international governance - alignment of social and environmental protection interests

Mărgineanu Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a . 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viziune actuală asupra  legitimității actelor adoptate  de sfatul țării și importanţa acestora

Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind legitimitatea Sfatului Țării în cadrul Revoluției ruse

Şişcanu Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(112) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legalitatea Unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie–iulie 1918)

Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Легитимность власти в Украине: от электоральной демократии к политической инклюзивности

Iakovleva Lilia
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16