IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "Tax Administration"
Efficiency of tax administration procedures. an essential condition in the europeanization process for the Republic of Moldova
Bulgac Corina,
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea administrării fiscale în condiții moderne
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice
,
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan tax administration_25 years of experience and future challenges
Criclivaia Diana1, Certan Ion2
1 Moldova State University,
2 Institute of International Relations of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The commercial bank's contribution to the optimization of fiscal management
Berghe Nadejda
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administration of taxes and local fees by the state tax service of the Republic of Moldova
Berghe Nadejda
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de armonizare a legislaţiei fiscale la standardele Uniunii Europene
Bulgac Corina
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria şi practica taxei pe valoarea adăgată în contextul integrării europene
,
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сфера реалізації принципу пріоритетності застосування податкового законодавства
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовый контроль как средство обеспечения исполнения налоговых обязательств
Молдавский Государственный Университет
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование системы налогового администрирования Республики Молдова
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul fiscal ca instrument de combatere a infracţiunilor economice în condiţiile economiei de piaţă
Enache Teia1, 2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea sistemului fiscal în Republica Moldova
,
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие трансфертного ценообразования в условиях глобализации и пути повышения эффективности режима трансфертных цен
Университет государственной фискальной службы Украины
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul fiscal.  cooperare şi delimitare a competenţelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The commercial bank's contribution to the optimization of fiscal management
Bulgac Corina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16