IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "valoare"

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
1 Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi,
2 SC Agricost SRL, Braila,
3 Asociația Cultural–Științifică “Pleiadis”, Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation of values in the education system: constructivist paradigm

Antoci Diana
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile civice: conceptualizare, structură, evaluare

Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria neamului o fac oamenii săi

Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia, Ganea Victoria, Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIX(1) / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări şi ierarhii valorice în epoca relativismului axiologic
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența internațională în domeniul exproprierii terenurilor

Leșan Anna
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul de Proprietate Intelectuală

Autor Nou
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrul monumentelor de arhitectura al municipiului Chisinau si practica internationala în elaborarea registrelor monumentelor de arhitectura

Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni valorice ale conținuturilor educaționale de perspectivă

Silistraru Nicolae, Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații

Antoci Diana, Leșan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile adolescenților prin prisma manifestărilor comportamentale

Antoci Diana, Bulicanu Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea sistemologică a proiectării elementelor constructiv-decorative în domeniul proiectării îmbracamintei

Florea-Burduja Elena1, Diordiev Alexandru2, Diordiev Olga2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comuniunea om – natură prin prisma poeziei românești.  

Balţatu Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moneda în Biblie

Ciobanu Doina, Stratulat Oleg
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de creare a valorii în cadrul unei întreprinderi prin prisma distribuţiei resurselor materiale
Sula Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57