IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "Consumer Protection"
The issues of legal-criminal protection of competitive relations against misleading the consumers
Ursu Veaceslav, Musteaţă Eugeniu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer protection in the banking industry
Panfil Cristina
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind unele prevederi ale legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor referitoare la contractul de vânzare a bunurilor de consum și garanțiile conexe
Cazacu Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сonsumer Rights, Competition and Intellectual Property Protection Regimes in the EaP Countries at the Cross Roads: EU Requirements and Reality
Holovko-Gavriseva Oksana
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale progreselor înregistrate de Republica Moldova în armonizarea legislaţiei şi politicilor de protecţie a consumatorilor
Olaraşu Nicolae
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Social Responsibility in Insurance of Consumer Protection in Terms of Quality Management Activity of Trade Enterprise of the Supply Chain Level
Raischi Natalia, Smolevscaia Mariana, Fedorciucova Svetlana
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2067-5046 /ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind protecţia dreptului de proprietate intelectuală în UE
Cuciurcă Angela1, Cuciurcă Rodica2
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte juridice privind dreptul consumatorului de revocare a contractelor
Cazacu Valentin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligația de conformitate a vânzătorului și mijloacele juridice la dispoziția consumatorului în cazul neconformității bunurilor în reglementarea Directivei (UE) 2019/771
Cazacu Valentin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția consumatorilor și inovațiile
Crudu Rodica, Brad Ecaterina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial literacy development in the Republic of Moldova: perspectives and challenges
Ciobu Stela1, Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creditul pentru consumatori - o alegație pentru autoritățile abilitate cu dreptul de protecție a consumatorilor
Olaraşu Nicolae
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace juridice de protecția a consumatorilor în domeniul medical în Republica Moldova
Postolachi Andrei
State, security and human rights
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența țărilor ue de promovare a concurenței în sfera comerțului și protecția consumatorului
Fuior Elena, Cuşnir Corina, Sanduţa Tatiana, Popa Alina
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor și intereselor concurenților de bună credință și ale consumatorilor prin normele dreptului internațional și European
Ursu Veaceslav, Musteaţă Eugeniu
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele deciziei CJUE din cauza C-520/21 în privința despăgubirii consumatorului pentru prejudiciile cauzate de clauzele abuzive folosite în contractele de credit bancar
Grozavu Mircea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(168) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză critică privind conformitatea art.1071 CC RM modernizat cu liniile directoare ale directivei 93/13/CEE în domeniul protecției consumatorilor în contractele de credit bancar
Grozavu Mircea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul de vânzare a bunurilor de consum şi propunerea modificată de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri
Cazacu Valentin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conturarea obligațiilor legale ce revin subiecților activității de întreprinzător
Ciubotaru Angela
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-121-0.
Disponibil online 4 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of macroprudentiality on customer protection of banking services
Cociug Victoria, Ţurcan Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23