IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(71) pentru cuvîntul-cheie "strategie"

Perfecționarea metodelor planificării strategice în dezvoltarea întreprinderilor din industria alimentară din Republica Moldova

Oleiniuc Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O energie sigură, durabilă, competitivă, la prețuri accesibile în condiţiile globalizării energetice în cadrul UE

Popescu Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальные и региональные факторы развития возобновляемой энергетики

Поспелова Татьяна, Кузьмич Владимир
Energetica Moldovei
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind strategia de Smart Grid a CNTEE  Transelectrica SA

Indre Gheorghe
Energetica Moldovei
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formes d’interaction verbale dans le developpement de la communication orale en classe de langue

Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului

Tărîţă Orest, Ropot Traian
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informației în proiectul internațional LNSS

Ciobanu Silvia, Sobieski-Camerzan Rodica
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospective, valențe actuale și dimensiuni prospective ale cercetării științifice la Academia de Administrare Publică
Sîmboteanu Aurel
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Strategiei reformei administraţiei publice pentru perioada 2016-2020
Cujba Victoria
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone

Ulian Galina, Mihailă Svetlana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici si reforme de recrutare a resurselor umane în organizaţiile din Republica Moldova
Bunici Nelea
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind strategia de gestionare a competitivității întreprinderii
Coban Marina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea conceptuală a microfinanțării – modele strategice de dezvoltare

Popa(Şeptelici) Viorica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques considérations sur la compétence «apprendre à apprendre» dans l’apprentissage du français langue étrangère

Prigorschi Claudia, Axenti Efrosinia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ
Căpăţînă Sofia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea normelor juridice privind ajutorul psihiatric din Marea Britanie în legislaţia rusă
Silkin Mihail
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeu. Management. Performanţă. De la un muzeu funcţional la un muzeu performant

Creţu Mirela
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71