| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "strategie"
Retrospective, valențe actuale și dimensiuni prospective ale cercetării științifice la Academia de Administrare Publică
Sîmboteanu Aurel
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Strategiei reformei administraţiei publice pentru perioada 2016-2020
Cujba Victoria
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici si reforme de recrutare a resurselor umane în organizaţiile din Republica Moldova
Bunici Nelea
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind strategia de gestionare a competitivității întreprinderii
Coban Marina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia strategiei în învăţământul formativ
Căpăţînă Sofia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea normelor juridice privind ajutorul psihiatric din Marea Britanie în legislaţia rusă
Silkin Mihail
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul strategic - prin prisma abordărilor teoretice
Doga Valeriu, Popa(Şeptelici) Viorica
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de marketing în stabilizarea activităţii organizaţiei în perioadă de criză economică
Grosu Vladimir
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă
Popescu Maria, Gribincea Corina
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei regionale din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală în contextul reducerii preţurilor la produsele petroliere
Kara Bestenigar, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa economică a competitivităţii produselor agroalimentare şi a managementului acesteia
Coşer Cornel
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea rapoartelor financiare și non-financiare în condiţiile manageriale
Prodanciuk Mihail
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar
Ştefaniuc Olga
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de formare a securităţii economice a Ucrainei
Zinoviev Felix
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar
Oleiniuc Maria
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoria modalității ca strategie comunicațională în discursul politic
Ciumacenco Valentina
Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inovaţiilor în Republica Moldova
Iatchevici Vadim
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36