IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(122) pentru cuvîntul-cheie "Inteligenţa emoţională"
Impactul inteligenței emoționale asupra aptitudinilor de comunicare ale managerilor grupelor de copiii din instituțiile preşcolare
Antoci Diana1, Abreja Stela12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare teoretică a relației dintre inteligența emoțională și factorii de personalitate în adolescență
Plesea Andreea Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare
Karabulut-Babenco Cristina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI
Ilie Vali, Frăsineanu Ecaterina Sarah
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-220. Vizualizări-1311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice
Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQ și calitatea muncii în carieră
Rotari Victoria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile interpretative – autoritative în alfabetizarea emoțională
Oboroceanu Viorica
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare emoţională în perspectiva comunicării.
Tihon Aliona
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională: note definitorii
Mîsliţchi Valentina1, Podubnîi Alexandra2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională și starea de bine
Antoci Diana, Rusu Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-483. Vizualizări-1797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul empatiei în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a liderului
Pîslari Stela
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiția și factorii sociopsihologici ai succesului social: studiu analitic
Rusnac Svetlana1, Aşevschi Ioana21
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-80. Vizualizări-1449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională la locul de muncă
Ţîmbaliuc Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-165. Vizualizări-1833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea evaluării în activitățile formativeducative din grădinița de copii
Axentii Ioana Aurelia1, Mitioglu Maria2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale în cadrul predării disciplinelor psihologia generală și psihologia vârstelor
Luchian Teodosia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței emoționale în activitatea antreprenorială
Pociumban Nicoleta
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței emoționale în comunicarea studenților
Moroșan Diana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi modelul circumplex
Ţîmbaliuc Natalia
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională, factor determinant în performanța școlară a elevilor
Moisescu Petronel-Cristian1, Burlui Raluca Mădălina2
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 122