IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "consiliere"

Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate

Pereu Tatiana
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul de consilier al învățătorului în cadrul disciplinei dezvoltare personală

Globu Nelea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientarea vocationala şi consiliere profesionala în contextul abilitarii sociale şi economice a persoanelor defavorizate

Gribincea Tatiana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul caracterului asupra relatiei de cuplu

Ţapu Grigore
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoașterea personalității consiliatului

Droiman Oana Maria
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implimentarea în practica medicală a medicului de familie a metodelor de consiliere moral-spirituală la pacienţii cronici

Andoni Viorel
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte
Vîrlan Maria1, Ţurcan Cristina2
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa consilierii pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor
Pascaru-Goncear Valeria12
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-47. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea primară a devierilor comportamentale
Maximenco Lilia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consilierea parentală – parte componentă a programului de intervenție psiho-logopedică

Ponomari Dorina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic

Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa stilului educativ şi impactul complexelor parentale asupra educaţiei familiale a copiilor

Pereu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-71. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depăşirea barierelor în calea parteneriatului şcoală-familie

Muşenco Angela12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice de mediere a conflictelor şcolare

Pantea Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar

Garştea Nina1, Stegărescu Lilia2
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a X-a. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consilierea spirituală a deținuților în îngrijire paliativă: studiu bioetic

Cojocaru Viorel
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari

Carabet Natalia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Balan Tatiana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordonata praxiologică de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei

Pereu Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30