IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "lexical unit"

Arhaisme lexicale de origine germană în structura frazeologismelor

Trinca Lilia, Trinca Daniela
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equivalence in translating international trade terminology (incoterms)
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2
1 University of European Studies of Moldova,
2 State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia categoriilor sintactice în raport cu cele lexicale
Butuc Petru
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcționalitatea principiilor de asimilare a lexicului de specialitate în formarea competențelor specifice la studenții găgăuzi

Nedu Liudmila
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivarea – procedeu de formare a verbelor de comportament

Junghietu Elena
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic terms and their characteristics
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan1, Corcodel Artur2
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedures and strategies of economic terminology translation

Corcodel Svetlana
State University of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8