IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "proverb"

Cuvântul pâine în limba română.  Semantică, frazeologie, paremiologie

Pitiriciu Silvia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea timpului în engleză, română şi rusă în raport cu tipul de cultură

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of proverbs in the phraseological system of language
Scoarţă Veronica, Hodenco Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea preotului în mentalul românesc: între defecte și calități

Lăcustă Elena
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proverbului prin prisma exigenţelor curriculare

Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система ценностей в пословицах - совокупные педагогические знания и воспитательный опыт народа

Bratunova Elena, Covaliova Elena
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insights into a culture’s worldview through proverbs and sayings

Meriacre Aliona
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herkunft und bedeutung der schprichwörter und redewendungen

Bejenuţă Natalia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-1438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The remarkable power of games in learning proverbs and sayings in the EFL classroom

Meriacre Aliona
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of Rendering English Proverbs into Romanian
Bashirov Oxana
State University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontologia proverbului: analiză etnolingvistică

Cartaleanu Tatiana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruga și proverbul ‒ o binecuvântare în poezia lui Liviu Damian

Verejanu Dan
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Comparative Study of English and Russian Proverbs

Bendas Diana
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cross-cultural communication through proverbs

Galațanu Daniela, Ciorba-Lascu Tatiana
Tiraspol State University (TSU)
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul mic: provocare pentru evocare

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potenţialului unităţilor paremiologice în gimnaziu

Slavenschi Emilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de frazeologie şi aforistică populară regională în satul Feteşti din raionul Edineţ

Seu Alexandru
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelația simbolului somatic cu figurile de stil (în baza corpusului din limbile franceză, engleză, italiană și română)

Bantea Magdalina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația educativă a proverbului

Ignat Lăcrămioara, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26