IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "echitate"

Provocări ale dezvoltării economiei a Republicii Moldova: aspecte demografice

Sârbu Ion1, Albu Ion2
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile punerii pe rol a cauzelor penale: aspecte teoretico-practice

Chirtoacă Ion12
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsăturile definitorii ale statului de drept

Domenco Irina
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(355-356) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept

Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-91. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea echității asistenței farmaceutice în Republica Moldova

Chiţan Elena
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inclusion vs. Exclusion. Overcoming Undemocratic Contextual Issues in Integrating Local Communities into Heritage Management and Conservation

Gainutdinova Anna
Lomonosov Moscow State University
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența curții internaționale de justiție a ONU de a soluționa o cauză ex aequo et bono

Osmochescu Nicolae, Şiman Augustina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(44) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente teoretice şi practice care alimentează necesitatea aplicării (utilizării) „dreptului discreţionar ”
Avornic Gheorghe1, Postovan Dumitru2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la fides la îndatorirea de bună credință în materia dreptului societar

Fală Nicolae1, Buzu Irina2
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia principiului umanismului  cu cel al echităţii și justiţiei în cadrul răspunderii juridice

Baltag Dumitru, Munteanu Ruslan
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации

Verdian Grigorii
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcțiile de leadership în educație – modelul finlandez

Simion Crenguţa
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The concept of global health in the COVID-19 pandemic context

Eșanu Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutl filosofic al principiului proporționalității

Vizdoga Domnița
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17