IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "literatura română"
Interferențe folclorice în narațiunea lui Ion C. Ciobanu
Niţă-Cocieru Mariana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Petriceicu Hasdeu despre frunza verde în literatura populară
Juc Liliana
BiblioPolis
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1811-900X /ISSNe 2587-3113
Disponibil online 16 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii ale literaturii pentru istoria limbii române
Druţă Inga
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii
Severin Marta
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului tranziției: politicianul („aleșii poporului”)
Aniţoi (Ionesi) Galina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetul și traiectoria nebănuită a destinului (Sergiu Grossu – 100 de ani)
Colesnic Iurie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare
Aniţoi (Ionesi) Galina
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică
Cenuşă Felicia
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”
Nedelcea Tudor
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Beșleagă sau despre exilul interior
Cenuşă Felicia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii din Republica Moldova în Cehia
Horakova Jarmila
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magda Isanos: „între minutu-acesta care bate/ şi celălalt…”
Grati Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema împrumuturilor lexicale în atenţia clasicilor literaturii române
Căruntu-Caraman Livia
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştefan Augustin Doinaş - personalitate marcantă în cultura românească - 100 ani de la naştere
Luchianciuc Natalia, Găină Diana
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a. 2022. Bălți. DOI 978-9975-50-292-4.
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În lumea lui I. L. Caragiale - 170 de ani de la naştere
Barbăroş Veronica, Lîsîi Ala, Răileanu Ludmila
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a. 2022. Bălți. DOI 978-9975-50-292-4.
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecţia „cunoştinţe folositoare” o biografie a epocii interbelice
Nagherneac Anna
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a. 2022. Bălți. DOI 978-9975-50-292-4.
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жанровi особливості i міфологізм народної української та румунської балади
Floreac Maria
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.1. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17