IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "atac"

Securitatea reţelelor: metode de atac şi protecţie

Neagaru Daniel, Coteț Dumitru
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de teorie şi practică în materia legitimei apărări

Botnaru Stela, Șaporda Ecaterina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale securităţii aplicaţiilor Web

Colesnicenco Cristina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molia pielitei fructelor (Adoxophyes Reticulana Hb.) Pagube produse si posibilitati de combatere

Bolbose Cecilia
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performance modeling of network defense in breadth systems by matrix rewriting SRN with fuzzy parameters

Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Moraru Victor, Sclifos Alexei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 10 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale actelor normative care reglementează domeniul intervenţiei profesionale şi concordanţa acestora

Gheorghiu Ivan1, Remarenco Sergiu2, Colţa Sergiu2
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topologii de atacuri în rețelele de calculatoare

Goncearu Natalia, Lachi Arina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii cibernetice a Republicii Moldova

Prohniţchi Ana
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie „cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004
Stati Vitalie
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii

Răileanu Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția sistemului de securitate a Republicii Moldova

Croitoru Pavel, Guțu Jaclina
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11