IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "self"

Perspective teoretice despre identitatea sociala

Bunescu-Chilimciuc Rodica
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of Specular reflection

Aniţoi Galina
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordonate ale evaluării școlare

Mîrzenco Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură

Aniţoi Galina
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-68. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul oglindă (mirror) şi geneza identităţii fiinţei umane
Aniţoi Galina
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aptitudini antreprenoriale la elevii de gimnaziu

Lupașcu Gabriela
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criza cunoașterii de sine

Gonţa Victoria, Roșcan Elena
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor

Lupașcu Gabriela-Mihaela12, Jelescu Petru2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici de consolidare a respectului de sine și eficiența lor

Chirev Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul abuzului sexual asupra organizării sinelui copilului

Topada-Coroi Parascovia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale la elevii claselor primare

Răţoi Raluca
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale

Lupașcu Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia învăţării pe bază de proiect - condiţia eficienţei învăţămîntului simultan
Briţchi Aliona
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devenirea ființială a personajului Isai din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă

Ivanov Nadejda
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identity discourse of in- and out- moldovans in the global context

Mascaliuc Victoria
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autenticitatea și genul (auto)biografic: Complexitate și polivalență conceptual

Melnic Svetlana
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autenticitatea și genul (auto)biografic: Complexitate și polivalență conceptuală

Melnic Svetlana
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul creativității în dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii din învățământul primar

Răţoi Raluca
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 3. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19