IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "autenticitate"
Манипулятивная природа визуальных медия: от рукотворных образов до генеративных дипфейков
Krivulea Natalia
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema autenticității în repertoriul orchestrei „Folclor”: politici instituționale ale Teleradiodifuziunii Moldovenești, reflecții în presa sovietică din anii 1970-1980
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ia – sursă de inspirație pentru creatorii de artă
Niculescu George
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-56. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Colaborarea” instanţelor discursive fundamentale în „literatura personală”
Corniciuc Sabina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza protocoalelor rețelelor de telecomunicații.
Hlopeanicov Claudia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra problemei autenticităţii și modei în literatura franceză a secolului al XX-lea
Foghel Ecaterina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri
Branişte Ludmila
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualizarea ne-spusului şi discursivizarea traumei în Jurnal de Franz Kafka
Vrabie Diana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canonical mechanism and time reduction factors in the novel Întunecare by Cezar Petrescu
Prisac Lidia1, Ungureanu Otilia2
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autenticitatea ca interfață a eticului originalității
Vrabie Diana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simona Popescu sau poezia în dialog
Dicusar Cristina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Songs as authentic input in EFL classroom
Ghinda Cristina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-4328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea transdisciplinară în educaţie – autenticitate şi relevanţă
Bețivu Aurelia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of discursive practices used in the literary text interpretation
Ciorba-Lașcu Tatiana
Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema autenticității literare. Scurt istoric (II)
Dicusar Cristina
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema autenticității literare. Scurt istoric (I)
Dicusar Cristina
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To Move and Reconstruct Monuments – Conflicts with Authenticity and Integrity
Crăciunescu Adrian
University of Architecture and Urbanism in Bucharest Ion Mincu
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autenticitatea – un factor neabordat de legislaţia internă, dar determinant în evaluarea UNESCO
Crăciunescu Adrian
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of teaching english for specific purposes
Ciudin-Pleşca Galina
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32