IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(67) pentru cuvîntul-cheie "early education"
Aspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităților naționale
Mutcoglo Galina
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităților naționale
Mutcoglo Galina
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de politică educațională pentru educarea unui stil de viață sănătos la vârste timpurii
Darie Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activității de lucru în echipă a cadrelor didactice din instituția de educație timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia, Ivan Adela Alina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura după imagini în limba a doua (educație timpurie)
Mutcoglo Galina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia timpurie – perioada optima de formare a imaginii de sine
Floria Ionela Aura
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistică în preşcolaritate: abordări conceptuale
Crişciuc Viorica
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluării în învățământul preșcolar
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-61. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și thnologii”
Clichici Veronica
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
Clichici Veronica
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preșcolaritatea – perioada optimă de formare a imaginii de sine
Florea Ionela -Aura
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – factor al dezvoltării sociale a copilului preșcolar
Davidescu Liliana Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi rolul ei în formarea personalităţii elevului cu CES
Ursu Miluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-57. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodical activity as increasing the professionalism of teachers in the field of early education
Cojocari Lidia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Education in the perspective of values.
Volumul 5, Ediția 13. 2021. București. .
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dеzvοltаrе а аbіlіtățіlοr еmοțіοnа lе lа șсοlаrіі cu cerințe educative speciale dіn сісlul prіmаr
Ciobanu Adriana, Ursu Miluța
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația moral-spirituală a copiilor prin excursiile ecologice
Gînju Stela, Cerlat Mihaela
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of children's musicality in early education
Morari Marina
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 34 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea eficientă – abilitate profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar
Gribincea Tatiana1, Ilie Atena Luminița2
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-1-4 (PDF).
Disponibil online 24 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistică în preşcolaritate: abordări conceptuale
Crişciuc Viorica
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul cu familia în reușita educației incluzive timpurii
Vasian Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 67