IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "action research"
Action research of PSPT method based on lexical chunk in english for specific purposes
Wang Yanlin
Northwest Normal University, Lanzhou
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional development of teachers through involvement in action research
Barbăroș Claudia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-2280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile cadrului instituțional pentru implicarea în cercetarea științifică a cadrelor didactice
Sadovei Larisa
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări științifice ale cercetării pedagogice acționale
Borozan Maia, Țurcan-Balţat Lilia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 26 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Action research – a new approach for environmental RD&I
Danubianu Mirela1, Teodorescu Cristian2
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările pedagogice din proiecte – experiențe naționale și internaționale
Goraş-Postică Viorica12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările acţionale – o oportunitate pentru a face faţă noilor provocări în educaţie
Sclifos Lia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Action research in presett context
Gembaruk Alla
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A personal reflection on the benefits of doing action research
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Action research in language teaching: practitioner reflections
Gilliland Betsy, Christensen Cade, Urada Kristen, Le Hoa, Kunkel Michelle, Motomura Kaoru
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teacher between reflective practitioner and action researcher
Cehan Anca
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dance curriculum design for early childhood in a religious community
Zichrony Sari-Katz1, Guţu Zoia2
2 Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de dezvoltare a competenței de cercetare a cadrelor didactice din învățământul general
Barbăroș Claudia
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de cercetare științifică a cadrelor didactice:demers al schimbării realităților în procesul educațional
Barbăroș Claudia
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14