IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(144) pentru cuvîntul-cheie "Agriculture"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alocarea optimală a factorilor de producţie într-o fermă vegetală

Postolache Gabriel Alexandru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reglementări juridice a procesului de consolidare a terenurilor agricole

Buzulan Marcela
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a agriculturii ca componentă și factor al dezvoltării durabile a mediului rural în Republica Moldova

Prisăcaru Veronica, Caradja Alina
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Амортизационная политика как стратегическое направление самофинансирования аграрных предприятий

Lemișko Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины

Korețkaia N., Vahnovskaia N.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кластерный подход к управлению инновационным развитием предприятий агропромышленного комплекса региона

Smolici D.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova

Certan Ion1, Certan Simion2
1 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
2 State University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Culturile cu valoare comercială înaltă – factor determinant în dezvoltarea durabilă a agriculturii naţionale (studiu de caz – judeţul Călăraşi)

Toma Dinu, Certan Ion
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la consolidarea suprafeţelor agricole spre concentrarea capitalului şi creşterea productivităţii muncii

Bajura Tudor
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовой потенциал К(Ф)Х как фактор социально-экономического развития сельских территорий

Kravchenko Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь

Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спутниковые технологии и возможности для использования в животноводческом секторе на пастбищахr

Yalcn Bozkurt
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аренда, как форма экономических взаимоотношений в сельском хозяйстве

Cara Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multifunctional role of protective forest plantations in the sustainable development of the agricultural landscapes

Leah Tamara
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol
Iaţişin Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проявления интеграционных эффектов в краткосрочном и долгосрочном периоде

Centurov Ilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Механизм государственного регулирования рационального землепользования

Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicațiile relațiilor funciare în dezvoltarea gospodăriilor țărănești (de fermier)

Zaharco Silvia1, Zubco Efim2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 144