IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(88) pentru cuvîntul-cheie "Ecology"

Alocarea optimală a factorilor de producţie într-o fermă vegetală

Postolache Gabriel Alexandru
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea sustenabilă şi creşterea economiei mondiale

Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele modalități ale administrației publice de soluționare a problemelor mediului ambiant

Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul material al infracțiunii de poluarea apei în contextul considerării caracterului formal

Boșcaneanu Mihai
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of Macromycetes in natural ecosystems

Manic Ştefan
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 28 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologia scarabaeidelor Cetonia aurata (Linnaeus) și Protaetiaaffinis affinis (Andersch) (Coleoptera, Scarabaeidae) in condițiile Republicii Moldova

Neculiseanu Zaharia
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы ветеринарной санитарии в решении актуальны х экологически х задач агропромышленного комплекса Российской Федерации

Dorojkin V.1, Larionova I.2, Suvorov A.1
1 ФГБНУ ≪Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии≫, г. Москва,
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii

Voloşciuc Leonid1, Zavtoni Pantelimon1, Stîngaci Aurelia1, Magher Maria1, Buşmachiu Galina2, Nistreanu Victoria2, Pascari Alexandr1, Caldari Vladislav2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică: Posibilităţile cooperării pentru o dezvoltare durabilă
Artiomov Laurenţia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalization of the rever bed Bâc

Alamary Rawaa Safaa
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биосфера и качество среды как фактор демографической устойчивости

Lazarevici Natalia
Институт философии НАНБ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecologia și cultura ecologică

Tarhon Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța biotehnologiilor în protecția plantelor la sporirea agriculturii bio

Zavtoni Pantelimon, Voloşciuc Leonid, Stîngaci Aurelia, Ciuhrii Mircea
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme în protecţia microbiologică a plantelor

Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methods of greening of polluted soils in Romania

Postolache Gabriel Alexandru, Troacă Adrian Victor
The Bucharest University of Economic Studies
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controverse privind rolul OMG în protecția plantelor

Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agricultura ecologică – element primordial al dezvoltării rurale durabile

Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent achievements in microbiological plant protection
Voloşciuc Leonid, Pânzaru Boris, Lemanova Natalia, Nicolaev Arcadi, Şcerbacova Tatiana, Nicolaev Svetlana, Zavtoni Pantelimon, Moraru Liviu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение техногенного влияния выбросов Бурштынской ТэС на почвенную среду прилегающих к ней территорий

Şuvar A.
Львовский национальный аграрный университет
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение надлежащего экологического статуса основных ресурсов сельскохозяйственного производства: европейский опыт и перспективы для Украины
Udova Ludmila
Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 88