IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "evaziune fiscala"
Impactul evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
Balan Aliona
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind prevenirea şi combaterea fenomenului evazionist
Şarco Vasile
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor instituțiilor și organizațiilor

Buzdugan Tudor
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European neighbourhood policy impact on financial security in developing countries
Şoimu Oxana
Academy of Sciences of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea prevederilor Directivei consiliului nr. 77/799/CEE privind asistenţa bilaterală de către autorităţile competente ale statelor membre, în domeniul impozitării directe

Dariescu Nadia Cerasela
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea prejudiciului şi posibilitatea recuperării lui la faptele de evaziune fiscală

Lică Florin Ilie
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul fiscal – instrument de combatere a infracţiunilor economice

Ştahovschi Ada
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestiunea deficitului bugetar al Republicii Moldova in contextul integrarii Europene

Ţepordei Aurelia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale

Isac Petrila Liliana1, Grosu Mariana2
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea fiscală: instrument de optimizare a datoriilor față de buget
Graur Anatol
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa popularizării informaţiei în scopul contracarării fenomenului evaziunii şi fraudei fiscale în Republica Moldova
Buşmachiu Eugenia, Severin Valeriu
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală –caracteristică a statelor contemporane
Man Aureliana
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

Lică Florin Ilie
Legea şi Viaţa
Nr. 6(318) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

Lică Florin Ilie
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra particularităţilor de incadrare juridică a faptelor de evaziune fiscalâ
Busuioc Nadejda
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia subterană

Lopotenco Vadim
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul II. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentarea infracţiunilor săvârşite la trecerea punctelor vamale

Ţipişca Gabriela
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O abordare economică a crimei şi pedepsei

Teleucă Lina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul fiscal ca instrument de combatere a infracţiunilor economice în condiţiile economiei de piaţă

Enache Teia1, Ştahovschi Ada2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia interdisciplinară a dreptului fiscal şi penal în cadrul cercetării evaziunii fiscale a întreprinderilor

Buzdugan Tudor
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27