IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "import"
Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale
Diaconu Tatiana, Covalschi Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică prin prisma inovaţiilor: aplicativitatea regulii de aur
Coreţchi Boris, Moroi Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior – indicator al competitivităţii naţionale
Moroi Elena, Coreţchi Boris
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind (in)adaptarea sectorului românesc de carne de porc la dezechilibrele pieței
Chetroiu Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-85. Vizualizări-1490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние производства молока в Республике Беларусь
Grișanova Olga
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile contabilității operațiunilor de prelucrare în lohn (perfecționare pasivă)
Cechina Ecaterina
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina, Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația țărilor lipsite de materii prime
Gribincea Alexandru1, Enicov Igor2, Bradu Mihai3
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea investiţională şi promovarea exporturilor în Republica Moldova
Galben Ilian, Roşca Petru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii economice externe a Republicii Moldova
Luca Tatiana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza şi comerţul exterior al Azerbaijanului
Gribincea Alexandru1, Ascherova Simuzer1, Enicov Igor2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica comercială a Republicii Moldova
Garştea Sergiu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-100. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Молдовы на современном этапе (к постановке проблемы)
Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea pieței de desfacere a vinului the estimation of wine market
Mogîldea Sergiu
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-144. Vizualizări-2472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica investiţiilor străine directe şi contextual competitiv al economiei României
Sălăvăstru Valerian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele evoluționiste a exporturilor și importurilor de mărfuri în Irlanda în perioada post-pandemică
Butmalai Valentina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru, Galben Ilian, Roşca Leonid
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în comerţul exterior
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-79. Vizualizări-1452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-70. Vizualizări-1588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148